Krochmalna 29, 20-401 Lublin
81 532 74 95
ckunr1@poczta.onet.pl

EGZAMIN ZAWODOWY

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 Część pisemna:

18.06.2019 godz. 10.00 – sala nr 24   A35

18.06.2019 godz. 12.00 – sala nr 23   AU36

18.06.2019 godz. 12.00 – sala nr 24   A 36, T12, AU 36

18.06.2019 godz. 14.00 – sala nr 23   AU 65

18.06.2019 godz. 14.00 – sala nr 24   A65, A26

Część praktyczna:

17.06.2019 r. godz. 12.00 – sala nr 24   T12, T14

24.06.2019 godz. 9.00 – sala nr 14   A35

24.06.2019 godz. 12.00 sala nr 25   A26

27.06.2019  godz. 9.00 – sala nr 25   A36

28.06.2019 godz. 9.00 – sala nr 14   AU 36

28.06.2019 godz. 9.00 – sala nr 25   AU 36

28.06.2019 godz. 15.00 – sala nr 25  AU 36

29.06.2019 godz. 9.00 – sala nr 25    A65

1.07.2019 godz. 9.00 – sala nr 14     A65, AU 65

1.07.2019 godz. 9.00 – sala nr 25     AU 65

Na egzamin zdający powinien  zgłosić się co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Zasady odpłatności za egzaminy

Accessibility