Krochmalna 29, 20-401 Lublin
81 532 74 95
ckunr1@poczta.onet.pl

GALERIA

Uroczystość wręczenia świadectw absolwentom Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1

Spotkania z historią
UNIA LUBELSKA

Warsztaty socjoterapeutyczne: Jak zostać swoim menadżerem?

2019-05-28
WYCIECZKA DYDAKTYCZNA JAGIELLOŃSKIM SZLAKIEM UNII LUBELSKIEJ

NASZ KONKURS KALIGRAFICZNY "POPISZ SIĘ NOBLISTĄ" ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY!

2019-03-31
Prawdziwa wiosna zaczyna się na wystawie „Impresjoniści i postimpresjoniści w trójwymiarze”

DEBATA KOŁA NAUKOWEGO EKONOMISTÓW W NBP

WĘDRÓWKA W ŚWIAT TWÓRCZEJ WYOBRAŹNI JÓZEFA CZECHOWICZA - POETY "GŁUCHEGO CIERPIENIA I RADOŚCI NAIWNEJ"

Accessibility