Krochmalna 29, 20-401 Lublin
81 532 74 95
ckunr1@poczta.onet.pl

MISJA SZKOŁY

„Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie jest placówką publiczną o ponad 65-letniej tradycji w kształceniu dorosłych”

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów, pragniemy umożliwić ludziom dorosłym, dzięki zdobyciu wykształcenia i zawodu, wdrażaniu do samokształcenia i uczestnictwa w kulturze, pokonywanie barier społecznych i zawodowych, rozwój ich aktywności ekonomicznej i kulturalnej oraz wzrost szans w osiągnięciu sukcesu życiowego.”

Realizując procesy dydaktyczne i wychowawcze kształtujemy humanistyczne i patriotyczne postawy słuchaczy, rozwijamy w nich odpowiedzialność, tolerancję i samodzielność.

Ponadto naszym celem jest wykształcenie wysokiej klasy fachowców przygotowanych do działania na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.
Nasi Absolwenci to ludzie sumienni, pracowici, przygotowani do samodzielnego działania, twórczy. Jako pracownicy dobrze współdziałają w grupie, posiadają wiedzę i cechy,które pozwolą im odnieść sukces  w życiu zawodowym.Dajemy szansę dorosłym na uzupełnienie wykształcenia ogólnego, rozwój osobisty oraz  poszerzenie lub zmianę  kwalifikacji, które pozwolą na pełną realizację ich aspiracji zawodowych.

Powyższe cele osiągamy poprzez wykorzystanie naszych kluczowych zasobów, którymi są nauczyciele i uczniowie. Zaplecze materialne pozwala nam na realizację zadań na wysokim poziomie.Wieloletnie doświadczenie, wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli oraz ambitni słuchacze wyróżniają  Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Lublinie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jako najlepszą placówkę tego typu w regionie.

Accessibility