Krochmalna 29, 20-401 Lublin
81 532 74 95
ckunr1@poczta.onet.pl

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe organizowane są przez szkołę w celu wyrównania braków w wiedzy oraz  przygotowania do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia prowadzone są z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe na egzaminie maturalnym, dla zawodu technik administracji, technik rachunkowości.

Język polski

Język angielski

Matematyka

Kwalifikacja A 36 w zawodzie technik rachunkowości

Kwalifikacja A 65 w zawodzie technik rachunkowości


Kwalifikacja A 68 w zawodzie technik administracji

Accessibility